Wpisy od Agnieszka Jóźwicka

Wycieczka szkolna jako projekt klasowy

W codzienności szkolnej nie do przecenienia z perspektywy ucznia są aktywności, które zapadają w pamięć. Lepiej zapamiętujemy to, z czym wiążą się silne emocje, tak działa mózg. Na pytanie „Co Ci się podoba najbardziej w szkole” uczniowie często odpowiadają „Przerwa”, „Koledzy”, „Wycieczki…

Myślenie wizualne i sketchnoting w szkole

Myślenie wizualne i sketchnoting w szkole Czy Twoi podopieczni potrafią uczyć się ze swoich zeszytów i podręczników? Czy są w stanie bez problemu odnaleźć w zrobionych przez siebie notatkach treści omawiane na lekcji? Czy ze zrozumieniem notują na zajęciach?  Pytania te, choć pozornie trywialne, ukierunkowują…

Jak rozwijać kompetencje emocjonalno-społeczne przez STEAM?

Dodanie sztuki do modelu STEM ma również na celu podkreślenie roli kreatywności i wyobraźni w procesie uczenia się w korelacji z technologiami, inżynierią, matematyką i przyrodą. Integracja sztuki z tymi elementami zachęca do twórczego podejścia, do rozwiązywania problemów oraz promowania świadomości estetycznej…

Jak zaplanować, wdrożyć i realizować projekt edukacyjny w duchu STEAM w pracy z uczniami ze SPE?

Projekt edukacyjny to w mojej ocenie najskuteczniejsza metoda aktywizująca, którą od wielu lat wykorzystuję w pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.  Realizowane projekty są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy, trudności, ale także spersonalizowane potrzeby moich uczniów.  Wynikają one ze specyfiki niepełnosprawności intelektualnej,…

Kursy dydaktyczne — w drodze do nauczycielskiej doskonałości

W dynamicznym środowisku edukacyjnym rozwój zawodowy staje się kluczowym elementem skutecznej pracy nauczyciela. Jednym z narzędzi wspierających ten rozwój są kursy dydaktyczne, które dostarczają nauczycielom nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych narzędzi i umiejętności niezbędnych do efektywnej…