Cykl Kolba – prosty sposób, by dzieci uczyły się skutecznie i z zapałem

folder_openSTEAM w pigułce
commentBrak komentarzy

Według amerykańskiego profesora Davida A. Kolba jedynym skutecznym sposobem zdobywania wiedzy jest nauka przez doświadczenie. W jaki sposób stworzyć uczniom takie warunki, by mogli rozwijać się w naturalny dla człowieka sposób?  

Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś, dlaczego tak wiele dzieci  po rozpoczęciu nauki w szkole traci motywację i zapał do nauki, choć wcześniej były one dla nich naturalne? 

Odpowiedzi możemy szukać u Davida Kolba, który opisał warunki skutecznego uczenia się. 

Cykl Kolba pokazuje, w jaki sposób człowiek przekształca swoje doświadczenie w wiedzę, a następnie w zmiany w swoim zachowaniu. 

To sekwencja powtarzających się etapów, w których kluczową rolę odgrywa doświadczenie, jako podstawa analizy, wnioskowania i testowania nowych rozwiązań. 

Co ważne Kolb nie odkrył złotej recepty na efektywne uczenie się, ale opisał istniejący mechanizm kierujący zdobywaniem przez człowieka nowej wiedzy i umiejętności. 

W tradycyjnej szkole jest zbyt mało przestrzeni na doświadczanie, a zbyt dużo na uczenie się na pamięć reguł, definicji, wzorów i algorytmów rozwiązywania zadań. 

Brak przestrzeni na analizę własnych doświadczeń, wnioskowanie i kreowanie nowych rozwiązań zaburza naturalny proces uczenia się. 

Zapisz się na kurs STEAMowe ABC i zobacz, jak zacząć używać na swoich lekcjach cyklu Kolba.

Autorka: Katarzyna Trojańska

David A. Kolb (ur. 1939 r. w Moine, Illinois) – amerykański teoretyk metod nauczania; założyciel organizacji Experience Based Learning Systems, Inc. (EBLS), skupiającej ekspertów modelu uczenia przez doświadczenie Experential Learning (ExL); emerytowany profesor Weatherhead School of Management w Cleveland, Ohio. W centrum zainteresowań badawczych Kolba leżą uczenie się przez doświadczenie, zmiany społeczne, rozwój zawodowy i edukacja wyższego stopnia.