Kiedy działanie rodzi zaangażowanie, czyli praca metodą projektową z dziećmi w szkole podstawowej

folder_openSTEAM w pigułce, STEAMowy nauczyciel
commentBrak komentarzy

Metoda projektowa to dynamiczne podejście do edukacji, które angażuje uczniów w praktyczne projekty, wspierając tym samym rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. W szkołach podstawowych, gdzie dzieci są naturalnie ciekawe świata i otwarte na nowe doświadczenia, metoda projektowa może wyjątkowo skutecznie wspierać procesy uczenia się.

 

Podstawy teoretyczne

John Dewey, jeden z ojców współczesnej pedagogiki, podkreślał znaczenie doświadczenia w edukacji, twierdząc, że uczenie się powinno być procesem aktywnym, a nie pasywnym przyswajaniem wiedzy (Dewey, 1938). Dewey argumentował, że edukacja powinna odzwierciedlać rzeczywiste życie i umożliwić uczniom zastosowanie teorii w praktyce. Metoda projektowa wpisuje się w te założenia, promując aktywne odkrywanie i eksplorację.

Badania wskazują, że praca metodą projektową może znacząco wpłynąć na rozwój krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów oraz zdolności komunikacyjnych i współpracy (Bell, 2010). Projekty grupowe uczą dzieci pracy zespołowej, rozwijają empatię i umiejętność słuchania innych, jednocześnie motywując do osobistego zaangażowania w proces edukacyjny.

Dodatkowo metoda projektowa pozwala na lepsze zrozumienie i zapamiętanie materiału przez uczniów, co potwierdzają badania Thomasa (2000), który wykazał, że uczniowie zaangażowani w długoterminowe projekty osiągają lepsze wyniki w testach standardowych oraz lepiej rozumieją złożone koncepcje.

 

Jak pracować metodą projektową?

  1. Wybór tematu: Pozwól uczniom wybrać temat projektu, który ich interesuje. Może to być coś związanego z aktualnie realizowanym materiałem lub zagadnienie, które sami chcą zgłębić. Ważne, aby temat był dostosowany do wieku i możliwości uczniów.
  2. Planowanie: Razem z uczniami zaplanujcie etapy realizacji projektu. Niech każdy ma określoną rolę i zadania do wykonania. Planowanie wspiera rozwój umiejętności organizacyjnych i odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcie.
  3. Realizacja: Praca nad projektem powinna być możliwie jak najbardziej samodzielna, ale pod stałą opieką nauczyciela. Ważne jest, aby nauczyciel służył wsparciem i pomagał w razie trudności, jednocześnie zachęcając do samodzielności.
  4. Prezentacja i refleksja: Zakończenie projektu powinno obejmować prezentację jego wyników przed klasą lub szerszą społecznością szkolną. Jest to również czas na refleksję nad przebiegiem pracy, jej efektami i wnioskami na przyszłość.

 

Wprowadzenie metody projektowej już na etapie edukacji podstawowej może wydawać się wyzwaniem, lecz warto pamiętać, że dzieci w tym wieku są niezwykle otwarte na nowe formy uczenia się. Ich naturalna ciekawość, chęć eksploracji i zdolność do szybkiego przyswajania nowych informacji stanowią doskonałą podstawę do wdrażania innowacyjnych metod nauczania. 

Nie należy się więc obawiać stosowania metody projektowej już u najmłodszych uczniów. Jak zauważył Piaget, dzieci uczą się najlepiej przez działanie i bezpośrednie doświadczenie (Piaget, 1950). Projekty dają im możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie edukacyjnym, co nie tylko wspiera ich rozwój poznawczy, ale także buduje zaufanie do własnych umiejętności i kreatywności. Pamiętajmy, że każde dziecko jest naturalnie ciekawe świata – naszym zadaniem jest tylko podsycać tę ciekawość, oferując mu angażujące i znaczące wyzwania.