Kurs STEAMowe AI&3D

Kurs STEAMowe AI&3D to rozszerzenie naszego podstawowego kursu STEAMowe ABC o treści, które pozwolą Ci pogłębić swoją wiedzę o nowych technologiach, które możesz wykorzystać w pracy z uczniami w podejściu STEAM. 

Po ukończeniu kursu STEAMowe ABC otrzymasz dostęp do kursu STEAMowe AI&3D.

Co dalej?

Certyfikowany kurs dla nauczycieli z całej Polski, przygotowany przez Fundację Szkolną, który pogłębia wiedzę z zakresu edukacji w modelu STEAM i przygotowuje do pracy z uczniami nad rozwijaniem kompetencji takich jak:

  • kryteria sukcesu,
  • praca projektowa,
  • podział na grupy,
  • metody aktywizujące,
  • facylitacja i cykl Kolba,
  • mentoring i tutoring.

W kursie przedstawiono również sposoby organizacji STEAMowych zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pomysły na stworzenie klasopracowni, które sprzyjają zdobywaniu wiedzy, projektowaniu doświadczeń i tworzeniu STEAMowych projektów.

Po ukończeniu kursów STEAMowe ABC oraz STEAMowe PRO nauczyciel będzie mógł zdobyć certyfikat ZSK „Wspieranie uczenia się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podejścia STEAM”. *

* Kwalifikacja „Wspieranie uczenia się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podejścia STEAM”, zdefiniowana w obrębie Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej (PRK) jest obecnie na etapie zatwierdzania w MEN.

kobieta przy laptopie