Metoda STEAM: kreatywne nauczanie

folder_openSTEAM w pigułce
commentBrak komentarzy

Nazwa metody STEAM to skrót od słów: Science (nauki ścisłe), Technology (technologia), Engineering (inżynieria), Arts (sztuka) oraz Mathematics (matematyka). To innowacyjne podejście do edukacji łączy wyżej wymienione dyscypliny, umożliwiając uczniom naukę poprzez praktyczne doświadczenia i kreatywne wyzwania.

Metoda STEAM stawia na aktywne angażowanie uczniów. Poprzez projekty, eksperymenty oraz praktyczne zastosowania, uczniowie uczą się rozwiązywania problemów w sposób innowacyjny. To nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności myślenia krytycznego i kreatywnego.

Wbrew częstym obawom, metoda STEAM nie jest zarezerwowana dla przedmiotów ścisłych. Z równym powodzeniem można ją stosować na zajęciach językowych czy na lekcjach historii. Uczniowie znacznie lepiej zapamiętają materiał, kiedy zaangażujemy ich w przygotowanie plakatu dotyczącego lektury lub zebranie informacji do projektu na temat istotnego wydarzenia historycznego.

Zintegrowana wiedza, a nie silosy przedmiotów

Jedną z głównych zalet metody STEAM jest to, że przenosi uczniów poza ramy tradycyjnego nauczania. Uczy ich, jak łączyć różnorodne dziedziny w sposób funkcjonalny, co sprzyja głębszemu zrozumieniu i zastosowaniu wiedzy w praktyce.
Niezwykle istotnym elementem metodyki STEAM jest również rozwijanie umiejętności współpracy. Poprzez prace grupowe uczniowie uczą się efektywnej komunikacji, dzielenia się pomysłami oraz wspólnego tworzenia rozwiązań.

Dzięki wszystkim tym cechom STEAM to metoda, która bardzo angażuje uczniów. Jak świetnie ujęła to współautorka kursu „STEAMowe ABC” Katarzyna Trojańska w publikowanej na naszych łamach rozmowie Co wspólnego ma STEAM z urządzaniem mieszkania? (https://steamabc.edu.pl/co-wspolnego-ma-steam-z-urzadzaniem-mieszkania/):

Hipokamp, struktura w naszym mózgu, która odpowiada za pamięć, nie lubi nudy. Kiedy po raz kolejny nauczyciel wchodzi do klasy, sprawdza listę obecności, a potem mówi otwieramy ćwiczenia na stronie tej i tej, hipokamp zasypia. Jest bardzo mała szansa, że dziecko z takich zajęć cokolwiek wyniesie. A jeśli przynosimy na zajęcia coś nowego, hipokamp mówi »Wow! To może być coś ciekawego«, a uczeń od razu jest zaangażowany i zmotywowany do działania.

Metoda STEAM to doskonałe narzędzie do przygotowania uczniów do wyzwań przyszłości. W globalnym społeczeństwie, które coraz bardziej opiera się na wiedzy i innowacjach, umiejętność kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania problemów jest nieoceniona. Dlatego też metoda STEAM nie tylko wpisuje się w obecne trendy edukacyjne, ale stanowi także klucz do sukcesu w przyszłości. Dlatego cieszymy się, mogąc zaprosić nauczycieli do udziału w darmowym kursie online „STEAMowe ABC”, w którym w wygodnej formie 10 modułów prezentujemy pakiet wiedzy na temat STEAM wraz ze scenariuszami lekcji i praktycznymi wskazówkami.

Kurs dostępny jest na platformie „STEAMowe ABC” pod adresem https://steamabc.edu.pl/kurs-abc/, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny.