Rewolucja w myśleniu o edukacji – I4E: Innovations 4 Education

folder_openSTEAM w pigułce
commentBrak komentarzy

„Kształcenie przyszłości polega na przygotowywaniu uczniów do radzenia sobie z problemami, których jeszcze nie znamy, przy użyciu technologii, których jeszcze nie wynaleźliśmy, w celu rozwiązania problemów, których jeszcze nie zidentyfikowaliśmy”.

                                                                                                                      – Richard Riley

 

 

 

KONFERENCJA BĘDZIE DOSTĘPNA ONLINE 

Już 11 kwietnia o godzinie 9:30 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie przygotowane przez Fundację Szkolną, które zrewolucjonizuje sposób myślenia o edukacji. I4E: Innovations 4 Education, to konferencja, która połączy przedstawicieli świata nauki, biznesu, technologii i mediów, aby wspólnie odkrywać nowoczesne metody kształcenia, z naciskiem na podejście STEAM. To nie tylko spotkanie, to platforma do inspiracji, nauki i budowania przyszłości edukacji opartej na interdyscyplinarnych podejściach. Poprzez integrację różnych sektorów i aktywną współpracę, I4E ma na celu promowanie innowacyjnych metod nauczania oraz rozwijanie kompetencji potrzebnych do wyzwań XXI wieku.

Przemiany na rynku pracy to nieunikniony proces, wynikający zarówno z postępu technologicznego, jak i zmian w strukturach zawodowych. Często są one spowodowane także nieprzewidywalnymi czynnikami, takimi jak pandemie czy konflikty zbrojne. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs Report”, przewiduje się, że w najbliższej przyszłości połowa obecnej siły roboczej będzie musiała zdobyć nowe umiejętności. Analiza McKinsey wskazuje natomiast, że do 2030 roku około 15% obecnie istniejących zawodów może zniknąć. Osoby, które chcą zachować swoją konkurencyjność na rynku pracy, powinny skupić się na elastyczności, ciągłym rozwoju osobistym i gotowości do zmian. Dlatego istotne jest śledzenie trendów na rynku pracy, ciągłe doskonalenie umiejętności i gotowość do adaptacji do nowych wyzwań. Obecna struktura rynku znacznie różni się od tej sprzed kilkunastu lat. W przeszłości niewielu mogło sobie wyobrazić pracę zdalną, niezależną od lokalizacji i o elastycznym grafiku. To koncepcja zupełnie obca dla poprzednich pokoleń. Dodatkowo, korzystamy z narzędzi, które nie istniały w naszej wczesnej młodości. Nowoczesne komputery, łącza internetowe, terminale płatnicze czy smartfony są obecnie standardowym wyposażeniem firm na całym świecie. Dodatkowo, na rynku pracy pojawiają się nowe pokolenia, o odmiennych oczekiwaniach, wymaganiach i doświadczeniu, co skutkuje tworzeniem nowych standardów. Zmiany na rynku pracy były, są i będą. Jednak w ostatnich latach wydaje się, że następują one znacznie szybciej.

Przed nami fascynujące czasy, w których edukacja przyszłości staje się rzeczywistością dzięki synergii między nauką, biznesem i technologią. Ta trójstronna współpraca przynosi rewolucyjne zmiany w sposobie, w jaki uczymy się i przygotowujemy młodych ludzi do wyzwań jutra. Dzięki niej edukacja zyskuje dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych i innowacji, co pozwala na bardziej praktyczne i realistyczne podejście do nauczania. Wspomniana kooperacja przynosi korzyści wszystkim stronom: nauka zyskuje wsparcie technologiczne, finansowe oraz możliwość wdrożenia swoich badań i doświadczeń w praktyce, a biznes otrzymuje nowe spojrzenie oraz potencjalnych pracowników gotowych na nowe wyzwania. Nie można pominąć roli technologii w tej rewolucji. W centrum uwagi znajduje się rozwój inteligentnych systemów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Dzięki nim możliwe jest dostosowanie procesu uczenia się do indywidualnych potrzeb uczniów, oferując im spersonalizowane doświadczenia edukacyjne.

Kolejnym istotnym aspektem jest promowanie interdyscyplinarności. Współpraca między różnymi dziedzinami nauki i sektorami biznesu pozwala na tworzenie programów edukacyjnych, które łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami miękkimi i kreatywnością. Dzięki temu uczniowie mogą doświadczać nauki w sposób holistyczny, zrozumieć jej zastosowanie w różnych kontekstach i lepiej przygotować się do dzisiejszego rynku pracy.

Wreszcie, synergia nauki, biznesu i technologii w edukacji przyszłości otwiera nowe możliwości, które mogą zmienić sposób, w jaki uczymy się i rozwijamy się jako społeczeństwo. Wspólne wysiłki tych trzech obszarów pozwalają na tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przygotują uczniów do sukcesu w dzisiejszym świecie i pomogą im być gotowymi na wyzwania jutra. To współdziałanie jest kluczem do kształtowania przyszłości edukacji, która będzie odpowiedzią na wymagania dzisiejszego świata.

W związku z powyższą wagą kooperacji nauki z technologią i biznesem, podczas przygotowanej przez nas konferencji odbędą się trzy niezwykle inspirujące panele dyskusyjne.

  1.       „Wyzwania i możliwości wdrażania innowacyjnych technik i metod nauczania w szkołach, z uwzględnieniem podejścia STEAM: Jakie są główne wyzwania związane z wdrażaniem innowacji w edukacji, a także jakie korzyści może przynieść taka transformacja?” – panel zostanie poprowadzony przez Krystiana Hanke z Radia 3/5/7, z udziałem znakomitych ekspertów: Sylwii Włodarczyk – Członka Zarządu ds. Edukacji Fundacji Szkolnej, Agnieszki Bajtyngier z Europejskiej Agencji Kosmicznej, Zyty Czechowskiej – Dyrektorki Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Oktawii Gorzeńskiej z Projektu Zmiana, Krzysztofa Podhajskiego – Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej oraz dr Jędrzeja Witkowskiego – Prezesa Zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
  2. „Rola innowacyjnych technik i metod nauczania w przygotowaniu młodzieży do wyzwań przemysłu 4.0. Inwestowanie w innowacje w edukacji jako klucz do sukcesu zawodowego uczniów i uczennic.” – to temat drugiego z paneli, który będzie moderowany przez Mikołaja Kunicę z Business Insidera, z udziałem Moniki Matysiak-Szymańskiej z Deloitte, Marka Abrahama – Prezesa Zarządu Shape Robotics, Łukasza Hołubowskiego – Przewodniczącego Zgromadzenia Fundacji Szkolnej, Adama Kamińskiego – Prezesa Zarządu InfoTech oraz Tomasza Wiatraka – Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego ORLEN Unipetrolu.

Jako ostatni będzie miał miejsce panel dyskusyjny pod tytułem:

  1. „Tworzenie innowacyjnych środowisk edukacyjnych: Jak wykorzystać mądrze technologie w edukacji? AI w edukacji dziś i w przyszłości.” – panel moderowany będzie przez Karola Górnowicza ze Skriware, z udziałem Iwony Brzózki-Złotnickiej – Prezeski Cyfrowego Dialogu, Pawła Czerwonego – Head of Google For Education, Pawła Psutego – założyciela GoCloud Polska, Kamila Śliwowskiego z Otwartych Zasobów, współautora kursu STEAMowe ABC, prof. Masayuki Wada – z AstroCeNT oraz Adama Wiśniewskiego – współzałożyciela AI Clearing, z siedzibą w Teksasie.

Nie zabraknie także motywujących wystąpień prof. Witolda Orłowskiego, prof. Konrada Raczkowskiego, Petrosa Psyllosa, Krzysztofa Świerka, Alexandru Piciorusa, jak również inspirujących prezentacji i interaktywnych doświadczeń, które zainspirują uczestników do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw w dziedzinie edukacji i innowacji.

Chociaż konferencja ma charakter zamknięty, to serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia transmisji na żywo. Będzie ona dostępna pod adresem: https://fb.me/e/204AWOSec

Jesteśmy przekonani, że będzie to nie tylko ważne, rozwijające doświadczenie, ale także szansa na poszerzenie horyzontów i spojrzenie na biznes, edukację i technologię jako  na synergiczne elementy. Dołączcie do nas, aby odkryć nowe światło w tych dziedzinach i bądźcie gotowi na rewolucję w edukacji!