I4E: Innovations 4 Education to wyjątkowe wydarzenie, które zgromadziło w jednej przestrzeni przedstawicieli edukacji, biznesu, technologii i mediów, aby wspólnie zainicjować merytoryczny dialog o nowoczesnych metodach i technikach nauczania, z uwzględnieniem podejścia STEAM.


I4E: Innovations 4 Education to nie tylko spotkanie, ale również platforma do inspirowania, uczenia się i tworzenia przyszłości edukacji opartej na interdyscyplinarnych podejściach. Poprzez integrację różnych sektorów i aktywną współpracę, wydarzenie miało na celu promowanie nowoczesnych metod nauczania oraz rozwijanie kompetencji potrzebnych do wyzwań XXI wieku.

Galeria zdjęć

ikona

EDUKACJA

żółta ikona

BIZNES

różowa ikona

TECHNOLOGIA

zielona ikona

MEDIA

„Kształcenie przyszłości polega na przygotowywaniu uczniów do radzenia sobie z problemami, których jeszcze nie znamy, przy użyciu technologii, których jeszcze nie wynaleźliśmy, w celu rozwiązania problemów, których jeszcze nie zidentyfikowaliśmy.”

Richard Riley (amerykański polityk, były sekretarz ds. edukacji)

Dlaczego?

Wymiana wiedzy i doświadczeń

Uczestnicy mieli okazję zdobyć wgląd w najlepsze praktyki i innowacje oraz wzbogacić swoje zrozumienie nowoczesnej edukacji.

Budowanie partnerstw

Spotkanie różnych grup interesariuszy stworzyło platformę do nawiązywania nowych partnerstw biznesowych, edukacyjnych i technologicznych w celu dalszego rozwoju projektów i inicjatyw.

Inspiracja i motywacja

Inspirujące prezentacje, dyskusje i interaktywne doświadczenia mogły zainspirować uczestników do podejmowania nowych wyzwań i inicjatyw w dziedzinie edukacji i innowacji.

Wspieranie innowacji

Interdyscyplinarna integracja może prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i projektów, które mają potencjał do zmiany sposobu, w jaki uczymy się i rozwijamy się jako społeczeństwo.