STEAM

Czym jest STEAM?

STEAM to model edukacyjny, znany od kilkunastu lat, którego celem jest rozwój kompetencji przyszłości niezbędnych do sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata. Edukacja w modelu STEAM integruje wiedzę z różnych dziedzin nauki.

To podejście rozwijające kompetencje przyszłości, w którym łączymy różne dziedziny.

graficzna litera S

Science

Nauka, to zarówno przedmioty ścisłe czy przyrodnicze, jak i humanistyczne, społeczne.

Czytaj więcej ↓
ikona nauki
litera T

Technology

Technologia, która dzisiaj jest wszechobecna i wypełnia coraz więcej obszarów naszego życia.

Czytaj więcej ↓
ikona technologii
graficzna litera E

Engineering

Inżynieria, czyli modelowanie, konstruowanie, budowanie, kreowanie, architektura.

Czytaj więcej ↓
ikona zębatek
graficzna litera A

Arts

Sztuka rozumiana jako proces tworzenia, ale też uczestnictwo w odbiorze i interpretacji dzieła.

Czytaj więcej ↓
ikona farb
graficzna litera M

Maths

Matematyka rozumiana nie tylko jako przedmiot szkolny, ale przede wszystkim jako nieodzowny element otaczającego nas świata.

Czytaj więcej ↓
ikona kalkulatora

Kompetencje przyszłości

żółta ikona

Kompetencje poznawcze

kreatywność
krytyczne myślenie
elastyczność poznawcza
rozwiązywanie problemów

różowa ikona

Kompetencje społeczne

umiejętność współpracy
inteligencja emocjonalna
zarządzanie ludźmi
przedsiębiorczość

zielona ikona

Kompetencje techniczne

podstawowe i zaawansowane kompetencje cyfrowe
kompetencje inżynierskie

To kluczowe kompetencje wskazane przez naukowców na podstawie najnowszych badań. Można przypuszczać, że dzięki kompetencjom przyszłości jednostka na rynku pracy będzie mogła nie tylko działać efektywnie i aktywnie, lecz także realizować swój indywidualny potencjał. Rozwijanie tych kompetencji już w czasie edukacji szkolnej wydaje się być niezwykle istotnym elementem rozwoju młodego człowieka.

Co model STEAM daje nauczycielom?

zółta ikona

Nowe spojrzenie na edukację.

różowa ikona

Innowacyjne narzędzia i metody pracy.

niebieska ikona

Podniesienie efektywności edukacyjnej.

zielona ikona

Radość i satysfakcję ze wspólnych działań z uczniami.

pomarańczowa ikona

Bezpośredni wpływ na rozwój kompetencji przyszłości i przygotowanie uczniów do pracy zawodowej.

niebieska ikona

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, w tym certyfikowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji*.

* Kwalifikacja „Nauczanie metodą STEAM” jest obecnie na etapie zatwierdzania przez MEiN.

Lekcja STEAM

lekcja nauczycielka z dziećmi

Te działania mają jeden wspólny kierunek: przygotowanie naszych dzisiejszych uczniów do świata przyszłości, do wyboru zawodu, do aktywnych działań na rynku pracy w przyszłości.

Model STEAM pozwala na realizację treści podstawy programowej
Czytaj więcej ↓

STEAM zakłada uczenie się poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów – od ich analizy, przez pomysły, testowanie, po próby wdrożenia w życie i ewaluację przyjętych rozwiązań.
Czytaj więcej ↓

STEAM sprawia, że lekcja wygląda zupełnie inaczej.
Czytaj więcej ↓

STEAM to praca w zespołach – superteamach, w których każdy członek grupy pracuje na własnych zasobach i zgodnie ze swoimi kompetencjami.
Czytaj więcej ↓