FAQ

Pytania o Kurs STEAMowe ABC

Kurs STEAMowe ABC pozwoli Ci poznać STEAM od podstaw; zaczniesz od prostych kroków. W toku kursu otrzymasz wiele praktycznych podpowiedzi i inspiracji do wypróbowania we własnej pracy, w tym gotowe scenariusze lekcji. Z kursu skorzystasz w wybranym przez siebie czasie i tempie, bo nauka odbywa się online.

Będziesz miał(a) też szansę na wymianę doświadczeń z internetową społecznością nauczycieli i nauczycielek, wspieraną przez ekspertów STEAM .

Ze wszystkiego skorzystasz za darmo i bez ograniczeń, bo kurs powstał w ramach projektu fundacyjnego finansowanego z grantu.

Kurs STEAMowe ABC jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski. Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu).

Już teraz możesz wyrazić chęć uczestnictwa – poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, kiedy możesz się zarejestrować i zacząć naukę w ramach kursu.

Kurs STEAMowe ABC jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski. Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu).

Kurs rozpocznie się w październiku 2023 roku.

Już teraz możesz wyrazić chęć uczestnictwa – poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, kiedy możesz się zarejestrować i zacząć naukę w ramach kursu.

Kurs jest dostępny od października 2023 roku.

Kurs możesz realizować we własnym tempie. Samo zapoznanie się z podstawowymi treściami każdego z 10 modułów zajmie Ci około godziny (w sumie 10 godzin). Będziemy jednak proponowali Ci wykonanie różnych aktywności, byś mógł/mogła wypróbować w praktyce nowe umiejętności i utrwalić je przed pójściem dalej. Tempo pracy zależy więc wyłącznie od Ciebie. Może będzie to kilkanaście dni, może 10 tygodni, a może więcej – to Twój wybór!

Moduły kursu można przechodzić w dowolnej kolejności, również wybiórczo. Po każdym module otrzymasz certyfikat cząstkowy, poświadczający, że zapoznałeś/aś się z jego treścią. Wybór, czy potraktować dostępne materiały jako luźny poradnik, czy jako kompletny kurs, należy tylko do Ciebie.

Oczywiście kurs stanowi spójną całość i zachęcamy do przechodzenia go chronologicznie i w całości.

Tylko przejście całości szkolenia online pozwoli Ci uzyskać certyfikat ukończenia kursu STEAMowe ABC.

Kurs pomoże Ci zdobyć nowe kompetencje w zakresie pracy z uczniem. Staniesz się tutorem, mentorem, facylitatorem procesu edukacyjnego, świadomym znaczenia kompetencji przyszłości. Zmieni się nie tylko sposób, w jaki uczysz, ale Twoje myślenie o edukacji. Twoje lekcje staną się bardziej praktyczne i coraz częściej będziesz potrafił pomóc uczniom odnieść zdobywaną wiedzę i umiejętności do codziennego życia oraz powiązać je z aktualnym zasobem posiadanych przez nich kompetencji. Zwiększy się Twoja świadomość sensu i celu edukacji rozumianej jako ścieżka rozwoju kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz szczęśliwego i spełnionego dorosłego życia.

W każdym module dajemy pomysły na przetestowanie na lekcjach rozwiązań z zakresu STEAM. Udostępniamy też inspiracje innych nauczycieli z różnych przedmiotów i zagadnień.

Wymiana doświadczeń to bardzo istotny element nauki. Jeśli zechcesz, będziesz mógł/mogła dzielić się swoimi doświadczeniami zarówno z grupą kursantów przez czat Google (integralna część środowiska edukacyjnego Google), jak i w otwartych społecznościach nauczycieli korzystających z modelu STEAM.

Tak! STEAM to nie tylko sposób na rozwój kompetencji przyszłości u Twoich uczniów, ale również możliwość realizacji podstawy programowej. Nasz kurs w całości wpisuje się w jej założenia, ponieważ pozwala nauczycielowi na holistyczne, świadome podejście do skutecznego rozwijania najważniejszych umiejętności zdefiniowanych w niej.

STEAM nie jest na ocenę, bo ocenianie powstrzymuje dzieci przed swobodnym działaniem i eksperymentowaniem. STEAM dopuszcza natomiast popełnianie błędów, a nawet porażkę w realizacji celu. Trudno więc byłoby tu stawiać stopnie. Nauczyciel może jednak ocenić wiedzę i umiejętności uczniów po przeprowadzonym projekcie, np. zorganizować quiz czy poprosić uczniów o wykonanie notatek w zeszytach. Pomysłów na sprawdzenie wiedzy po projekcie jest mnóstwo.

Prawdopodobnie wszystko, czego potrzebujesz, masz w szkole lub w zasięgu ręki.

 Twoja lekcja STEAM zależy w dużej mierze od Twojej kreatywności. Potrzebujesz:

– inspiracji (własnego pomysłu na temat lekcji/projektu lub pomysłu uczniów, czyli informacji o tym, co ich w danej chwili interesuje),

 – scenariusza lekcji (nie musi to być pełny plan zajęć; wystarczy pomysł, który będziesz mieć w głowie, lub krótka notatka z celami do zrealizowania),

 – przestrzeni i czasu do działania z uczniami (sala lekcyjna lub wybrane miejsce w terenie),

 – narzędzi technologicznych (może to być jeden tablet, smartfon lub komputer, ale też roboty, drukarka 3D, maszyna do szycia itp.),

 – materiałów dla uczniów, niezbędnych do tworzenia, kreowania, eksperymentowania (w zależności od rodzaju projektu),

 – otwartości na pomysły uczniów, eksperymenty i popełnianie błędy.

Zaawansowane projekty STEAM możesz też oczywiście realizować w specjalistycznych pracowniach: przyrodniczej, informatycznej czy chemicznej.

W materiałach kursu znajdziesz całą bibliotekę scenariuszy i inspiracji, zarówno uniwersalnych, jak i przedmiotowych oraz interdyscyplinarnych.

W trakcie kursu dowiesz się również, jak przekształcić swoje codzienne aktywności nauczycielskie w model STEAM.

Technologie to jeden z pięciu filarów STEAM. Pamiętaj jednak, że nie są one celem, ale środkiem, i nie musisz ich traktować jako podstawy lekcji realizowanej w duchu STEAM. Raz wykorzystasz jedynie smartfona do dokumentowania doświadczeń, innym razem główną rolę na zajęciach odegra zestaw narzędzi ze śrubokrętem na czele albo kartka papieru, na której uczniowie rozrysują rozwiązanie jakiegoś problemu. A jeszcze kiedy indziej w ruch pójdą zaawansowane technologie, drukarka 3D czy wyspecjalizowane aplikacje. Wszystko zależy od celu i dostępności.

Na lekcjach możesz dowolnie korzystać z wyposażenia Laboratoriów Przyszłości, bo to warsztat przeznaczony właśnie do pracy w modelu STEAM. Z naszego kursu dowiesz się, jak świadomie i kreatywnie decydować o doborze narzędzi do zajęć.

STEAM to model pracy, nie nauka o technologii. I dlatego może go wykorzystać każdy nauczyciel, niezależnie od przedmiotu, którego uczy. Elementy technologii wykorzystasz bez trudu w nauczaniu historii, architektury czy podstaw kultury. Pomyśl też o tych narzędziach pracy humanistów, które wspiera technologia – o edytorach tekstu, oprogramowaniu do automatycznej korekty, systemach antyplagiatowych, programach do rysowania i modelowania, cyfrowych archiwach…

Zdecydowanie tak. Kurs jest odpowiedzią na nieustanne zmiany, jakim podlega współczesna szkoła. Do wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele, należą m.in. opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami czy nowoczesne technologie wchodzące do szkół bocznymi drzwiami.

Podczas kursu dowiesz się, jak uczyć nowocześnie, ciekawie i skutecznie. Poszerzysz wiedzę i udoskonalisz umiejętności, co jest obecnie niezbędnym warunkiem awansu nauczycielskiego. Dzięki certyfikatom poświadczającym uczestnictwo w kursie wykażesz aktywność na ścieżce rozwoju zawodowego. Ukończenie kursu pomoże Ci przystąpić do kursu zaawansowanego STEAM od A do Z, po którym możesz zdobyć certyfikację w zakresie kompetencji rynkowej „Nauczanie metodą STEAM”, opisanej w ZSK. Biorąc udział w kursie, podniesiesz znacząco swoje kompetencje i otworzysz przed sobą szersze możliwości na rynku pracy edukacyjnej.

Zdecydowanie tak. Kurs jest odpowiedzią na nieustanne zmiany, jakim podlega współczesna szkoła. Do wyzwań, przed którymi stoją nauczyciele, należą m.in. opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami czy nowoczesne technologie wchodzące do szkół bocznymi drzwiami.

Podczas kursu dowiesz się, jak uczyć nowocześnie, ciekawie i skutecznie. Poszerzysz wiedzę i udoskonalisz umiejętności, co jest obecnie niezbędnym warunkiem awansu nauczycielskiego. Dzięki certyfikatom poświadczającym uczestnictwo w kursie wykażesz aktywność na ścieżce rozwoju zawodowego. Ukończenie kursu pomoże Ci przystąpić do kursu zaawansowanego STEAMowe PRO, po którym możesz zdobyć certyfikację w zakresie kompetencji rynkowej “Wspieranie uczenia się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podejścia STEAM” opisanej w ZSK. Biorąc udział w kursie, podniesiesz znacząco swoje kompetencje i otworzysz przed sobą szersze możliwości na rynku pracy edukacyjnej.

Nie. Kurs jest cały czas dostępny. To Ty decydujesz, w jakim tempie będziesz go przerabiać i kiedy ukończysz nasze szkolenie. Nie musisz obawiać się, że podejmiesz wyzwanie i nie zdążysz przerobić materiału w określonym czasie. Jednak zachęcamy do szybkiego finalizowania kursu, by przyśpieszyć wdrożenie koncepcji STEAM w pracy z uczniami.

Pytania o Kurs STEAMowe PRO

Tak, oprócz kursu podstawowego STEAMowe ABC będzie dostępny kurs rozszerzający STEAMowe PRO oraz dodatkowe kursy tematyczne: STEAMowe AI&3D, STEAMowy Kosmos, Mindful STEAM. W przygotowaniu jest Kurs Trenerski STEAM+.

Kurs STEAMowe PRO to 8 modułów, których tematyka uzupełnia zakres merytoryczny kursu STEAMowe ABC. W Kursie STEAMowe PRO przedstawione są metody i dobre praktyki wykorzystywane w pracy projektowej, praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie uczniów i uczennic procesem mentoringu i tutoringu oraz pomysły i dobre praktyki na stworzenie STEAMowej pracowni.

Kurs STEAMowe PRO rozwinie Twoją wiedzę i kompetencje dotyczące pracy z uczniami metodą STEAM. W toku kursu otrzymasz wiele praktycznych podpowiedzi i inspiracji do wypróbowania we własnej pracy, w tym gotowe scenariusze lekcji. Z kursu skorzystasz w wybranym przez siebie czasie i tempie, bo nauka odbywa się online.

Będziesz miał też szansę na wymianę doświadczeń z internetową społecznością nauczycieli i nauczycielek, wspieraną przez ekspertów STEAM.

Ze wszystkiego skorzystasz bezpłatnie i bez ograniczeń, bo kurs powstał w ramach projektu fundacyjnego finansowanego z grantu.

Kurs STEAMowe PRO startuje pod koniec września 2024 r.

Kurs STEAMowe PRO jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski dla użytkowników kursu STEAMowe ABC.

Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie na kurs STEAMowe ABC i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu). Po ukończeniu kursu STEAMowe ABC otrzymasz dostęp do kursu STEAMowe PRO.

Kurs możesz realizować we własnym tempie. Samo zapoznanie się z podstawowymi treściami każdego z 8 modułów zajmie Ci około godziny (w sumie 8 godzin). Będziemy jednak proponowali Ci wykonanie różnych aktywności, byś mógł wypróbować w praktyce nowe umiejętności i utrwalić je przed pójściem dalej. Tempo pracy zależy więc wyłącznie od Ciebie. Może będzie to kilkanaście dni, może 10 tygodni, a może więcej – to Twój wybór!

Moduły kursu można przechodzić w dowolnej kolejności, również wybiórczo. Po każdym module otrzymasz certyfikat cząstkowy, poświadczający, że zapoznałeś się z jego treścią. Wybór, czy potraktować dostępne materiały jako luźny poradnik, czy jako kompletny kurs, należy tylko do Ciebie.

Oczywiście kurs stanowi spójną całość i zachęcamy do przechodzenia go chronologicznie i w całości.

Tylko przejście całości szkolenia online pozwoli Ci uzyskać certyfikat ukończenia kursu STEAMowe PRO.

Kurs pomoże Ci zdobyć nowe kompetencje w zakresie pracy z uczniem. Staniesz się tutorem, mentorem, facylitatorem procesu edukacyjnego, świadomym znaczenia kompetencji przyszłości. Zmieni się nie tylko sposób, w jaki uczysz, ale i Twoje myślenie o edukacji. Twoje lekcje staną się bardziej praktyczne i coraz częściej będziesz potrafił pomóc uczniom odnieść zdobywaną wiedzę i umiejętności do codziennego życia oraz powiązać je z aktualnym zasobem posiadanych przez nich kompetencji. Zwiększy się Twoja świadomość sensu i celu edukacji rozumianej jako ścieżka rozwoju kompetencji niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz szczęśliwego i spełnionego dorosłego życia.

Pytania o kursy dodatkowe

W czerwcu 2024 roku wystartuje kurs STEAMowe AI&3D, w październiku 2024 roku kurs STEAMowy Kosmos, natomiast w listopadzie 2024 roku kurs Mindful STEAM.

Kurs STEAMowe AI&3D jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski dla użytkowników kursu STEAMowe ABC.

Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie na kurs STEAMowe ABC i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu). Po ukończeniu kursu STEAMowe ABC otrzymasz dostęp do kursu STEAMowe AI&3D.

Kurs STEAMowy Kosmos jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski dla użytkowników kursu STEAMowe ABC.

Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie na kurs STEAMowe ABC i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu). Po ukończeniu kursu STEAMowe ABC otrzymasz dostęp do kursu STEAMowy Kosmos.

Kurs Mindful STEAM jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski dla użytkowników kursu STEAMowe ABC.

Aby do niego dołączyć, wystarczy zarejestrować się na naszej stronie na kurs STEAMowe ABC i podzielić się z nami informacją, gdzie i czego uczysz (wyłącznie do celów statystycznych projektu). Po ukończeniu kursu STEAMowe ABC otrzymasz dostęp do kursu Mindful STEAM.

Pytania o Kurs Trenerski STEAM+

Kurs TRENERSKI STEAM+ to propozycja Fundacji Szkolnej dla nauczycieli, którzy mają już wiedzę na temat nauczania w modelu STEAM i są zainteresowani rozwijaniem umiejętności trenerskich w celu prowadzenia szkoleń w zakresie metody STEAM w edukacji.

Rejestracja na Kurs Trenerski STEAM+ rozpocznie się w październiku 2024 roku i potrwa do grudnia 2024 roku.

Kurs Trenerski STEAM+ trwa 5 miesięcy, od stycznia do maja 2025 roku.

Warunkiem rejestracji na Kurs Trenerski STEAM+ jest ukończenie kursu podstawowego STEAMowe ABC oraz ukończenie rozszerzenia kursowego STEAMowe PRO, uwzględniającego pełen zestaw kompetencji wymaganych do uzyskania kwalifikacji „Wspieranie uczenia się dzieci i młodzieży z wykorzystaniem podejścia STEAM”. 

Kurs Trenerski STEAM+ jest całkowicie bezpłatny i dostępny online z każdego zakątka Polski.

Aby do niego dołączyć, wystarczy zapisać się na nasz newsletter. Po rozpoczęciu rejestracji zostaniesz poinformowany o uruchomieniu rejestracji na Kurs Trenerski STEAM+.

Kurs opiera się na praktycznej wiedzy dotyczącej nauczania metodą STEAM, którą możesz wykorzystać w swojej pracy. Po ukończeniu kursu będziesz potrafił przekazywać swoją wiedzę innym nauczycielom, tworzyć zespoły interdyscyplinarne, w których będziecie mogli wspólnie realizować STEAMowe projekty, a także prowadzić szkolenia dla innych nauczycieli i edukatorów.

Nie, forma Kursu Trenerskiego STEAM+ różni się od Kursu STEAMowe ABC.

Kurs STEAMowe ABC był wyłącznie online. To uczestnik kursu decydował, kiedy i w jakim tempie chce zrealizować treści poszczególnych modułów kursowych.

Kurs Trenerski STEAM+ będzie składał się z trzech części wzajemnie uzupełniających się treści teoretycznych i praktycznych. Program kursu będzie rozpoczynał się zaznajomieniem z treściami teoretycznymi w swoim własnym tempie (styczeń i luty) na platformie kursowej, następnie w marcu i kwietniu uczestnicy kursu będą planowali i wdrażali w życie zadanie kursowe, spotykając się równolegle podczas sesji online z Trenerami, by ostatecznie w maju zaprezentować wyniki swoich działań podczas spotkań online.