KWALIFIKACJA RYNKOWA

Kwalifikacja Nauczanie metodą STEAM to całkowita nowość na rynku. Możesz zdobyć ją po ukończeniu kursu Fundacji Szkolnej „STEAM od A do Z”. Skierowana jest do wszystkich nauczycieli, niezależnie od przedmiotu, jakiego uczą, a także do edukatorów, wychowawców, pedagogów, instruktorów, osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne z dziećmi czy pracowników domów kultury i bibliotekarzy. Kwalifikacja ta określa wiedzę i umiejętności pozwalające pracować z uczniami w modelu STEAM i wskazuje sposób ich potwierdzenia.
Kwalifikacja „Nauczanie metodą STEAM” została opracowana zgodnie z metodologią Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) i jest obecnie na etapie zatwierdzania w MEiN. Certyfikaty wydawane w ramach ZSK będą możliwe do uzyskania po zakończeniu procesu i włączeniu kwalifikacji do tego państwowego systemu.

mężczyzna pokazuje statystyki

Co daje certyfikacja w ramach
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

żółta ikona

Każdy może starać się o potwierdzenie posiadanych kompetencji, bez względu na to, jak je zdobył – w szkole, na kursie czy ucząc się samodzielnie.

różowa ikona

Wspiera elastyczność w dopasowaniu się do dynamicznych zmian na rynku, gdyż daje możliwość szybkiego potwierdzenia rozwoju naszych kwalifikacji, nabytych po zakończeniu edukacji formalnej.

niebieska ikona

Wystandaryzowana procedura potwierdzania kwalifikacji sprawia, że posiadanie certyfikatu ZSK to dla pracownika prosty i wiarygodny sposób, by zaprezentować swoje kompetencje, zaś dla pracodawcy ich miarodajne potwierdzenie.

zielona ikona

To szansa na rozwój i awans zawodowy.