Nowoczesny nauczyciel, czyli kto? Jakich kompetencji potrzebujemy, by wygrywać na edukacyjnym froncie XXI wieku?

folder_openSTEAM w pigułce, STEAMowy nauczyciel
commentBrak komentarzy

Nowoczesny nauczyciel stoi przed wyzwaniami, jakie niesie ze sobą dynamicznie zmieniający się świat oraz rosnące oczekiwania wobec edukacji. W XXI wieku od nauczycieli oczekuje się nie tylko przekazywania wiedzy, ale również rozwijania u uczniów umiejętności niezbędnych do odnalezienia się w przyszłej rzeczywistości zawodowej i społecznej.

Po pierwsze kompetencje! 

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego „The Future of Jobs Report 2023”, na rynku pracy przyszłości kluczowe będą umiejętności takie jak kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów, krytyczna analiza oraz umiejętność pracy zespołowej i adaptacja. Nauczyciele, jako architekci przyszłości swoich uczniów, muszą być wyposażeni w narzędzia i metody, które umożliwią rozwijanie tych kompetencji. Nauczyciele przyszłości powinni więc potrafić pracować z wykorzystaniem:  metody projektowej, grywalizacji (Gamification), narzędzi cyfrowych (platformy edukacyjne, aplikacje do nauki programowania [np. Scratch, Code.org], symulacje i wirtualne laboratoria) czy metod aktywizujących. 

Adaptacja do świata cyfrowych tubylców

Terminy „cyfrowi tubylcy” i „cyfrowi imigranci”, wprowadzone przez Marca Prensky’ego na początku XXI wieku, opisują dwa różne pokolenia w odniesieniu do ich relacji z technologią i cyfrowymi mediami. Cyfrowi tubylcy to osoby urodzone w erze cyfrowej, dla których technologia jest naturalnym elementem codzienności. Cyfrowi imigranci to natomiast pokolenie, które dorastało bez obecności wszechobecnej technologii cyfrowej i musiało adaptować się do niej w późniejszym okresie życia (Prensky, 2001).

Dla wielu nauczycieli, którzy są cyfrowymi imigrantami, kluczem do sukcesu jest ciągła adaptacja i nauka. Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom cyfrowych tubylców, nauczyciele muszą nie tylko przyswoić sobie nowe technologie, ale także zintegrować je z procesem nauczania w sposób, który jest angażujący i efektywny edukacyjnie.

Nauczyciel jako mentor i inspirator

Nowoczesny nauczyciel nie tylko przekazuje wiedzę, ale przede wszystkim działa jako mentor i inspirator. Robinson (2011) zauważa, że kluczowym zadaniem edukacji jest rozwijanie naturalnych zdolności każdego dziecka, a nauczyciel pełni w tym procesie rolę przewodnika.

Dzięki metodzie coachingu i mentoringu nauczyciele mogą wspierać uczniów w rozwoju osobistym, pomagając im w odkrywaniu i rozwijaniu pasji oraz talentów. 

Mądry współpracownik i gracz zespołowy

Umiejętność pracy zespołowej nie dotyczy tylko uczniów – jest również niezbędna w zawodzie nauczyciela. Współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami oraz rodzicami umożliwia wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, co przekłada się na jakość edukacji. Fullan (2013) podkreśla znaczenie kultury współpracy w szkołach jako kluczowego czynnika w procesie transformacji edukacyjnej.

Nieustanne poszukiwanie rozwoju

Edukacja to dziedzina, która wymaga od nauczycieli ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniających się realiów. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach edukacyjnych to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na rozwój osobisty i zawodowy. Darling-Hammond (2017) wskazuje na konieczność ciągłego uczenia się nauczycieli jako warunku skutecznego reagowania na potrzeby uczniów w zmieniającym się świecie.